Profile

Vedat Bayram

TED University Cankaya V.D. 833 047 5189

Contact Details

TED University Cankaya V.D. 833 047 5189